Nagroda Solidny Pracodawca Roku 2014 dla Call Center Poland

SOLIDNY PRAC ROKU 2014

12.02.2015 Call Center Poland  w  ogólnopolskim konkursie otrzymała nagrodę Solidny Pracodawca Roku 2014. Laur ten  jest  wyróżnieniem i potwierdzeniem  dobrych praktyk oraz rzetelności działań spółki w zakresie polityki personalnej.

Celem plebiscytu „Solidny Pracodawca Roku” jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR oraz dbają o rozwój pracowników. Kapituła decyduje o wyborze laureatów na podstawie takich kryteriów, jak przestrzeganie prawa pracy, jasna ścieżka kariery, system motywacyjny oraz społeczna odpowiedzialność firmy.

Archiwum