Nasze Kompetencje

W ciągu 20 lat zgromadziliśmy unikalne kompetencje, dzięki którym oferujemy usługi call i contact center w zakresie B2B oraz B2C na najwyższym poziomie. Nasz dział Multilingual realizuje kampanie we wszystkich językach europejskich, a także w wybranych językach pozaeuropejskich.

Nasze Usługi

Decydując się na outsourcing całych procesów biznesowych a nie tylko pojedynczych projektów call center otrzymujesz więcej korzyści. Dysponujemy zapleczem technologicznym i personalnym do efektywnego zarządzania procesami.

Możesz  skoncentrować się na podstawowej działalności bowiem naszym zadaniem jest:

 • Poprawa produktywności i efektywności operacyjnej procesów Twojej firmy: procesy sprzedaży czy obsługi Klienta są kluczowe dla firmy, wymagają wysoko wykwalifikowanego personelu, są czasochłonne i kosztowne. Zwiększamy efektywność procesów i zmniejszamy ich koszty bez konieczności ponoszenia dodatkowych inwestycji.
 • Zmniejszenie kosztów: nasze działania są mierzalne – zwiększamy Twoje zyski poprzez poprawę organizacji procesów, redukcję kosztów osobowych i kosztów inwestycyjnych.
 • Umożliwienie firmom skoncentrowania się na podstawowej działalności: współpraca z partnerem zewnętrznym umożliwia skupienie swoich działań na działalności strategicznej, skupieniu się na budowie programów zwiększania przychodów firmy i udziałów w rynku.
 • Umożliwienie zleceniodawcom korzystania z naszego doświadczenia: ekspertyzy, opinie, doradztwo związane z zarządzaniem projektem, ludźmi, dostęp do technologii, dedykowane aplikacje i rozwiązania.
 • Dostarczanie Klientom skalowalnych rozwiązań: outsourcing umożliwia elastyczność w reakcji na zwiększające się potrzeby Klienta i zmieniający się rynek. Nasze zasoby pozwalają na skalowalność projektów (szybkie zmiany w liczbie stanowisk, ludzi, budowa nowych dedykowanych aplikacji i rozwiązań technologicznych).
 • Zwiększanie przewagi konkurencyjnej naszych Klientów: dzięki przyjęciu strategii BPO i współpracy z nami, firmy poprawiają jakość kontaktu z Klientem, mają dostęp do globalnych rozwiązań, szybciej reagują na zmiany rynku.

Odpowiadamy na potrzeby współczesnego rynku dostarczając najwyższej jakości usługi i narzędzia obsługi Klientów. Scentralizowana obsługa realizowana przez nasze contact center za pośrednictwem telefonu, korespondencji e-mail, SMS, MMS, chat, video chat oraz serwisów web gwarantuje zachowanie najwyższych standardów w sposób ekonomicznie efektywny.

Zadowolenie z realizowanej przez nas obsługi przekłada się na postrzeganie marki naszego Zleceniodawcy, przekonanie o wysokiej jakości produktów oraz lojalność. W efektywny sposób dbamy o to, co najcenniejsze – o Klientów. Pozwalamy im się wypowiedzieć, dbamy, by czuli się ważni i wiedzieli, że firma zabiega o nich. Poziom satysfakcji oznacza trwałe relacje, większą sprzedaż i silny atut konkurencyjny.

W ramach obsługi klienta udzielamy porad zarówno ogólnych jak też technicznych, przyjmujemy zgłoszenia napraw, reklamacji, wnioski czy skargi, rejestrujemy zgłoszenia i rozwiązania, monitorujemy pracę serwisów, śledzimy naprawy, obsługujemy korespondencję. Prowadzimy:

 • INFOLINIE I SERWISY INFORMACYJNE
 • WSPARCIE TECHNICZNE
 • WZMACNIANIE RELACJI Z KLIENTEM
 • OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ I REKLAMACJI
 • REZERWACJE, ZAMÓWIENIA, SPRZEDAŻ TELEFONICZNA
 • WIRTUALNY SEKRETARIAT
 • OBSŁUGA KORESPONDENCJI MASOWEJ
 • PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE, KONKURSY, PROMOCJE
 • KAMPANIE INFORMACYJNE
 • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 • REZERWOWE CONTACT CENTER
 • OBSŁUGA NADWYŻEK POŁĄCZEŃ
 • NAJEM STANOWISK
 • MARKETING MOBILNY
 • DORADZTWO BIZNESOWE I TECHNOLOGICZNE

Nasze infolinie to:

 • wysoka sprawność kontaktu z Klientami
 • źródło pozyskania potrzebnych informacjii
 • wzrost satysfakcji i lojalności Klientów
 • pozytywny wizerunek
 • najwyższa skuteczność
 • optymalizacja kosztów

Tworzymy zespół profesjonalnych sprzedawców wyspecjalizowanych w telemarketingu B2C oraz B2B. Wysoką skuteczność sprzedażową osiągamy łącząc kontakt telefoniczny z wielokanałową komunikacją z klientami – za pośrednictwem poczty elektronicznej, web, poczty tradycyjnej czy faksu. Nasze narzędzia i oprogramowanie umożliwiają zbieranie i przetwarzanie zamówień jak również regulowanie dostaw i płatności już w trakcie rozmowy telefonicznej.

Wykorzystując nasze doświadczenie służymy wsparciem w planowaniu akcji sprzedażowych, planujemy wolumeny, selekcjonujemy bazy teleadresowe, budujemy zespoły dedykowane do konkretnych kampanii. Współpracę rozpoczynamy od testu na ograniczonej liczbie rekordów którego celem jest określenie możliwych do realizacji wyników jak również wypracowanie skutecznych metod sprzedażowych. Umożliwiamy stały dostęp do panelu analityczno-raportowego gwarantującego wgląd w bieżące wyniki prowadzonych kampanii.

 • SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG
 • CROSS- I UP-SELLING
 • INFOLINIE SPRZEDŻOWE
 • TELEFONICZNE WSPARCIE SPRZEDAŻY
 • REJESTRACJA ZAMÓWIEŃ
 • GENEROWANIE LEADÓW
 • OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
 • TELEFONICZNY FOLLOW UP
 • WELCOME CALL

Nasza sprzedaż to:

 • pełna prezentacja oferty
 • dopasowanie produktu do potrzeb Klienta
 • pozyskiwanie zamówień i wzrost wyników sprzedażowych
 • negocjacje handlowe
 • weryfikacja i aktualizacja danych
 • optymalizacja kosztów
 • wzrost efektywności wykorzystania kanałów komunikacyjnych
 • kompleksowa obsługa w zgodzie z obowiązującymi przepisami

Poza kampaniami czysto sprzedażowymi oferujemy szereg usług w zakresie wsparcia sprzedaży związanych z procesem selekcji baz danych pod kątem selekcji grupy potencjalnych Klientów, kontaktem telefonicznym zmierzającym do zapoznania ich z pełną prezentacją produktów oraz badaniem potrzeb. Po rozmowie telefonicznej mamy możłiwość przesłania do Klienta wybranych informacji o produktach lub usługach jak również umówienia wizyty handlowca zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem i kalendarzem.

 • INICJACJA WIZYTY TELEFONICZNIE
 • BADANIE POTRZEB KLIENTA
 • PEŁNA PREZENTACJA PRODUKTÓW
 • GENEROWANIE LEADÓW
 • UMAWIANIE SPOTKAŃ DLA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH
 • UMAWIANIE SPOTKAŃ DLA AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH
 • WERYFIKACJA I AKTUALIZACJA BAZ DANYCH

Nasze wsparcie to:

 • realizacja wysokich wyników sprzedażowych
 • optymalne wykorzystanie czasu własnych pracowników
 • generowanie bazy nowych Klientów
 • wzmocnienie przekazu marketingowego
 • wzrost efektywności wykorzystania kanałów komunikacyjnych
 • optymalizacja kosztów

Dysponujemy narzędziami, wiedzą i doświadczeniem badawczym zarówno w kwestiach gospodarczych, jakościowych jak też społecznych. Zgromadzenie rzetelnych informacji badawczych i statystycznych jest warunkowane sposobem pozyskania informacji, metodami i technikami dotarcia do respondentów oraz umiejętną analizą zebranych danych.

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – proponujemy kompleksowe rozwiązania w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych wykonywanych techniką CATI. Tworzymy scenariusz projektu, wspieramy w doborze grupy docelowej, realizujemy wywiady według przygotowanego scenariusza, dostarczamy raporty wynikowe zawierające zaawansowane analizy zgromadzonych danych. Wywiad telefoniczny realizowany jest w sposób zbliżony do wywiadu kwestionariuszowego. Teleankieter, korzystając z kwestionariusza zaimplementowanego w ramach oprogramowania zaznacza odpowiedzi respondentów które następnie są przetwarzane bezpośrednio do bazy danych oraz rejestrowane w postaci nagrań przeprowadzonych rozmów. Kwestionariusze wywiadów mogą zawierać zarówno badania ilościowe jak też elementy badań jakościowych w postaci pytań otwartych i półotwartych.

Wykorzystanie zaawansowanych systemów informatycznych to pełna kontrola i planowość czynności badawczych począwszy od bazy danych respondentów poprzez dystrybucję połączeń do teleankieterów, powtarzalność wywiadów, optymalizację wykorzystania i dotarcia do respondentow.

IVR (Interactive Voice Response) – w pełni automatyczne badania w postaci krótkiej ankiety w której respondent udziela odpowiedzi wybierając odpowiednią cyfrę na klawiaturze swojego telefonu. Mogą być wykorzystywane do badania jakości lub satysfakcji. Dzięki pełnej anonimowości respondentów charakteryzują się wysoką wiarygodnością wyników. Badania IVR mogą być realizowane do wybranej bazy danych lub też polegać na kontakcie zwrotnym z osobami dzwoniącymi bezpośrednio po zakończeniu rozmowy z konsultantem na infolinii.

Nasze badania to:

 • duża liczby wywiadów w krótkim czasie
 • bieżąca kontrola przebiegu badania i jakości gromadzonych danych
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów
 • dostęp do analiz dzięki przetwarzaniu danych w bazie
 • niskie koszty realizacji badań w porównaniu z tradycyjnymi technikami
 • możliwość dotarcia do ściśle wyselekcjonowanej grupy respondentów
 • szeroki zakres zastosowania (badania konsumenckie, business to business, badania społeczne)
 • standaryzacja warunków przeprowadzenia wywiadów
 • pytania wielopoziomowe
 • randomizacje odpowiedzi
 • dowolność konfiguracji drzewa pytań
 • rejestracja wywiadów

Od momentu założenia w 2003 roku wielojęzycznego call center zrealizowaliśmy projekty w niemal wszystkich językach europejskich na kilkunastu rynkach zagranicznych i stale się rozwijamy. Jest to możliwe dzięki zespołowi ambitnych, wykwalifikowanych i wykształconych pracowników, a zdobyte przez ostatnie 20 lat doświadczenie i wiedza pozwalają nam skutecznie konkurować z zagranicznymi firmami.

Dzięki wielojęzycznemu contact center jesteśmy w stanie zarządzać procesem obsługi klienta w wielu krajach jednocześnie, dbając o jednolity standard i model obsługi. Wielojęzyczne call center to także możliwość promocji oraz obsługi polskich towarów i usług za granicą.

Koncentracja obsługi wielojęzycznej w jednym miejscu daje wymierne korzyści i pozwala zaoszczędzić na:

 • kosztach pracowników – outsourcing procesów realizowanych na różne rynki w jednym miejscu daje nam możliwość złożenia atrakcyjnej cenowo oferty, istnieje też możliwość wykorzystania dwujęzycznych konsultantów, którzy obsłużą więcej niż jeden rynek,
 • kosztach połączeń – oferujemy konkurencyjne stawki telekomunikacyjne,
 • kosztach kontroli – dzięki współpracy z jednym partnerem biznesowym.

Dysponujemy zaawansowanymi narzędziami do bieżącego monitoringu projektów i prowadzimy systematyczny coaching. Rozmowynagrywane, odsłuchiwane i analizowane zarówno pod względem merytorycznym jak i językowym.

Konsultanci z działu Multilingual to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający często wyższe wykształcenie, oraz wiedzę na temat kultury krajów, które obsługują. Dodatkowym atutem jest to, że ponad 40% pracowników działu multilingual to obywatele innych krajów niż Polska, dzięki czemu, najczęściej są to osoby biegle władające dwoma lub nawet trzema językami.

Opinie naszych Kontrahentów

Jako wiodąca firma w branży dysponujemy licznymi referencjami potwierdzającymi jakość oferowanych przez nas rozwiązań. Ograniczeni porozumieniami o zachowaniu poufności prezentujemy jedynie część z nich.