Komunikat Biura Zarządu 9.06.2014

Informujemy, iż w dniu 6 czerwca br. Zarząd uzupełnił reprezentację Spółek Grupy udzielając Panu Marcinowi Kaczmarowi prokury. Pan Marcin Kaczmar pełni od marca br. w Grupie funkcję Dyrektora ds. Operacyjnych.

Jednocześnie informujemy, iż prokurentami w Spółkach Grupy pozostają także:

  • Joanna Kaczorek – Główny Księgowy,
  • Marek Chmielewski – Dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta.

Z poważaniem,

Biuro Zarządu

Grupy kapitałowej Call Center Poland

Archiwum