SMB z AS+ wdrażają w Polsce normę EN 15838 i schemat certyfikacji ECCCO

SMB profesjonalizuje i dostosowuje do norm UE polski rynek telemarketingu.

Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego (SMB) podpisało z Austrian Standards plus (AS+),  umowę, na mocy której zostało oficjalnym partnerem w Polsce w zakresie certyfikacji zgodności call/contact centers z normą EN 15838 wg schematu certyfikacji ECCCO (European Confederation of Contact Centres Orgnizations). Norma została opracowana przez AS+ i ECCCO w 2009 roku na zlecenie Komisji Europejskiej. Jej głównym celem jest wyznaczenie standardu w zakresie jakości usług świadczonych przez struktury call centers, wskazanie najlepszych praktyk w kluczowych obszarach zarządzania tymi organizacjami oraz ustanowienie skali porównawczej (benchmarku) między różnymi contact centers.

W ramach współpracy z ECCCO Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego  będzie odpowiedzialne za zarządzanie procesami certyfikacji. Certyfikaty wydawane będą przez właściciela schematu certyfikacji, czyli AS+, jednak całość procesów weryfikacji i oceny zgodności z wymaganiami normy realizowana będzie przez zasoby SMB. „Audyty będą prowadzone przez grupę specjalistów współpracujących z SMB i zatwierdzonych przez Stowarzyszenie oraz AS+.” – wyjaśnia Jacek Barankiewicz, wiceprezes SMB. „Certyfikacja, choć to na naszym rynku nowość, już cieszy się dużym zainteresowaniem. Wielu członków SMB, a także firmy spoza Stowarzyszenia zgłosiły chęć poddania się audytowi i uzyskania potwierdzenia wysokiej jakości zarządzania swoimi call centers.”

„Podpisanie tej umowy to bardzo dobra informacja dla rynku.” – mówi Maciej Wielkopolan, prezes SMB. „Dzięki naszej współpracy z AS+ i ECCCO polskie call centers będą miały możliwość potwierdzenia wysokiej jakości swoich działań oraz benchmarku z call centers zachodzie Unii Europejskiej. Norma EN 15838 to istotne narzędzie dla całej branży. Jej wdrożenie w Polsce przyniesie wiele korzyści wszystkim z nią związanym – od konsumentów kontaktujących się z centrami, przez zleceniodawców usług, managerów call center i konsultantów telefonicznych. Zyska na tym też wizerunek branży.” – dodaje Maciej Wielkopolan.

„Podjęliśmy współpracę z SMB z uwagi na renomę i pozycję tej organizacji na polskim rynku. Procesy certyfikacji wymagają niezwykłej rzetelności i obiektywnego podejścia, a w przypadku tak specyficznej normy jaką jest EN 15838 – również ogromnej wiedzy branżowej. SMB spełnia wszystkie te kryteria i wykazała największe zaangażowanie we wprowadzeniu tego standardu na polski rynek.” – tłumaczy powody podpisania umowy z SMB dr Peter Jonas, dyrektor certyfikacji z Austrian Standards plus i twórca normy.

„Procesy certyfikacyjne zamierzamy uruchomić już w maju br. Wszystkie szczegóły tej procedury zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.smb.pl” – dodaje Piotr Pokrzywa, Dyrektor Generalny SMB.

Archiwum