Rekordowa liczba zgłoszeń w III edycji konkursu na Telemarketera Roku

Organizator konkursu – Grupa Call Center działająca w ramach Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego –zakończyła przyjmowanie zgłoszeń do III edycji „ Telemarketera Roku”. Podobnie jak w 2010 roku, jury będzie oceniać konsultantów telefonicznych w 5 kategoriach.

1. sprzedaż inbound – rozmowy przychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi;
2. sprzedaż outbound – rozmowy wychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi;
3. obsługa Klienta – rozmowy wychodzące oraz przychodzące polegające na udzielaniu klientowi informacji o produkcie lub usłudze przy zachowaniu zasad profesjonalnej obsługi;
4. help desk – rozmowy przychodzące dedykowanych linii pomocy technicznej zakończone rozwiązaniem problemu;
5. windykacja – rozmowy wychodzące, prowadzone według podstawowych zasad projektów windykacyjnych, zakończone uzyskaniem deklaracji klienta o spłacie należności.

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym, jury złożone z trenerów call centers i firm szkoleniowych ocenia 3 nagrane rozmowy każdego konsultanta. „Oceniamy tylko wartość merytoryczną rozmowy. Trenerzy mają dostęp do nagrań, gdzie wszystkie dane dotyczące firmy, w imieniu której konsultant obsługuje konsumenta czy jakiekolwiek inne dane osobowe zostały z rozmów usunięte. Pozwala to na obiektywną, profesjonalną ocenę wg specjalnie przygotowanego arkusza ocen. Dane są wprowadzane przez trenerów online do dedykowanej aplikacji, która na bieżąco zlicza punkty” – powiedział przewodniczący Jury- Rafał Brożyna z firmy ContactPoint.

Po pierwszym etapie jury nominuje maksymalnie po 5 osób w każdej kategorii do II etapu. Odbędzie się on w Warszawie na początku czerwca i polegać będzie na rozmowach symulacyjnych przez telefon i indywidualnej ocenie każdego kandydata na podstawie jego autoprezentacji przed Jury. Po zakończeniu II etapu Jury w czasie wspólnych  obrad wyłoni maksymalnie po trzech laureatów w poszczególnych  kategoriach. Spośród laureatów Jury wybierze zwycięzców poszczególnych Kategorii. Tradycją jest już, że zwycięzcy zostają nagrodzeni podczas uroczystej Gali  konkursu Golden Arrow – największego wydarzenia w branży marketingu bezpośredniego.

Archiwum