Piotr Reznar prezesem Call Center Poland

W związku z intensywnym rozwojem Grupy i umacnianiem jej pozycji w obszarze BPO i call center, z dniem 9 marca br. Rada Nadzorcza Call Center Poland SA powołała na stanowisko prezesa zarządu Piotra Reznara; zastąpił on Rafała Dywana, który złożył rezygnację. Stanowisko Dyrektora Zarządzającego Spółki objęła Iwona Bogdanov.

Do zadań nowego zespołu zarządczego należeć będzie wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju CCP, wdrażanie najlepszych praktyk i programów biznesowych, współpraca z pozostałymi platformami Internet Group w celu wzmacniania wzajemnie się przenikających kompetencji.

„Rynek call center jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w obszarze marketingowego wsparcia sprzedaży oferowanego przez spółki Internet Group. Jako zarząd Grupy stawiamy na młodych, dynamicznych menadżerów, którzy dają gwarancję wykorzystania tego momentum i zwielokrotnienia impetu rynku do budowania wzrostu i wartości dla akcjonariuszy.“ – powiedział Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group.

Archiwum