Rafał Dywan zastąpi Kingę Nowakowską w Call Center Poland

W związku z przejęciem Call Center Poland przez spółkę giełdową Internet Group, nastąpiła zmiana na stanowisku osoby zarządzającej lidera rynku call center.

Dotychczasowa Dyrektor Generalna, twórca największych sukcesów Call Center Poland, Kinga Nowakowska, została członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Jej obowiązki przejął Rafał Dywan, odpowiedzialny w IGROUP za rozwój usług BPO i platformy call center w grupie. Powstająca platforma to największa w Polsce grupa firm skoncentrowanych wokół nowych technologii i zarządzania kontaktami z klientem poprzez call center.

call center poland Rafal DywanNowy prezes Zarządu Call Center Poland Rafał Dywan jest absolwentem Zarządzania i Marketingu AGH w Krakowie oraz IESE Business School w Barcelonie.

Archiwum