Internet Group właścicielem Call Center Poland

Internet Group S.A. sfinalizował ostatecznie zakup czterech spółek z grupy call center/contact. Jedną z nich jest all Center Poland – od 10 lat lider branży telemarketingu w Polsce. Zakup nowych firm zamyka kolejny etap strategii Zarządu dotyczącej rozwoju IGroup SA. Oznacza także zakończenie budowy drugiego z pięciu filarów działalności giełdowego podmiotu. Będzie on także drugim co do wielkości źródłem przychodów IGroup.

30 listopada 2007 r. Internet Group S.A. stał się właścicielem spółek z Grupy Communication One. Dzięki tej transakcji, spółki Call Center Poland i Contact Point (telemarketing), Webtel (technologie) oraz Communication One Consulting (doradztwo/szkolenia), wejdą w skład silnego podmiotu notowanego na giełdzie. Transakcja ta zamyka kolejny ważny etap rozwoju Internet Group S.A.

W 2006 roku zakupione spółki osiągnęły skonsolidowane przychody w wysokości 52,1 mln zł a EBITDA – 5,6 mln zł. Według tegorocznej prognozy przychody i EBITDA wyniosą odpowiednio – 60,1 mln zł i 10,8 mln zł.

Przejmowane firmy to największa w Polsce grupa spółek skoncentrowanych wokół nowych technologii i zarządzania kontaktami z klientem poprzez call center. Wchodząca w jej skład Call Center Poland jest od 10 lat liderem na polskim rynku w branży telemarketingowej. CCP uzupełnia kompetencje marketingowo-sprzedażowe IGroup, która staje się w ten sposób jednym z najbardziej znaczących graczy na rynku outsourcingu procesów sprzedażowych i obsługi klienta.

Spółki oferują kompleksowe usługi BPO, czyli outsourcingu procesów biznesowych – od budowy dedykowanych aplikacji, poprzez szkolenia i doradztwo, do obsługi zaawansowanych projektów call center. Dołączenie do silnego podmiotu giełdowego pozwoli grupie spółek znacznie szybciej stać się niekwestionowanym liderem usług call BPO w Europie Centralnej i Wschodniej.

– Zakup silnych firm z grupy call center/contact wieńczy nasze starania dotyczące rozwoju kolejnej gałęzi działalności IGroup – mówi Ryszard Wojciechowski, prezes Zarządu Internet Group S.A. – Idealnie wpisują się w naszą strategię i w połączeniu  innymi obszarami naszej działalności dają nam dodatkowe korzyści. Jeszcze w tym roku wyniki przejętych spółek będą uwzględniane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Internet Group S.A. – podkreśla prezes.

Archiwum