Kolejny projekt dla firmy badawczej IDC

Dział Researcher – specjalizujący się w badaniach CATI – wspólnie z wielojęzycznym działem call center prowadzi kolejny projekt dla IDC – jednej z największych na świecie firm zajmujących się badaniem rynku IT.

Projekt ma na celu rozpoznanie środowiska IT na rynkach Europy Zachodniej i jest prowadzony metodą CATI w siedmiu językach: francuskim, holenderskim, niemieckim, angielskim, włoskim, duńskim oraz polskim.

Archiwum