Czy konsumenci lubią infolinię?

Researcher by Call Center Poland prowadzi stałe badanie przy użyciu systemu IVR kilkudziesięciu numerów infolinii obsługiwanych przez Call Center Poland.

Badanie to polega na kontakcie zwrotnym z osobami dzwoniącymi na infolinię, – których numer telefonu został zidentyfikowany przez centralę Call Center Poland- natychmiast po zakończeniu rozmowy z konsultantem. Po zakończeniu połączenia do losowo wybranych klientów dzwoni automat (Interactive Voice Response) i przeprowadza krótką ankietę na temat jakości właśnie przeprowadzonej rozmowy.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że klienci bardzo dobrze odbierają badanie i chętnie udzielają odpowiedzi na zadane pytania. Nie ma tu znaczenia branża, w jakiej działa dana firma. Duża w tym zasługa właściwego doboru pytań i odpowiednio skalkulowanego czasu trwania ankiety. Dzięki temu tylko niespełna 1% klientów przerywa badanie w trakcie, odpowiadając na jedno lub dwa pytania.

Wyniki badania wskazują jednoznacznie, że klienci lubią i cenią infolinię. Ponad 80% z ogółu ankietowanych wyraziło chęć ponownego kontaktu z telefonicznym centrum obsługi. Prawie 85% klientów jest bardzo zadowolona z rozmowy, a 80% uważa, że informacje zostały udzielone w sposób jasny i zrozumiały. Należy przy tym zaznaczyć, że często są to tzw. „rozmowy roszczeniowe”, w których dzwoniący oczekuje szybkiego rozwiązania problemu i doraźnej pomocy ze strony konsultanta.

Archiwum