Nowi klienci Call Center Poland

Wśród ostatnio pozyskanych przez Call Center Poland klientów znalazł się wydawca miesięcznika Rynek Zdrowia – Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości oraz Emax – giełdowa spółka znajdująca się w czołówce polskich integratorów rozwiązań teleinformatycznych i automatyki.

Rynek Zdrowia to nowy miesięcznik skierowany do najbardziej opiniotwórczych kręgów środowiska medycznego. Dostarcza rzetelną i sprawdzoną wiedzę na temat aktualnej sytuacji, najlepszych rozwiązań oraz najważniejszych trendów sektora medycznego w Polsce.

Celem współpracy z PTWP jest nawiązanie kontaktu telefonicznego z osobami docelowymi – potencjalnymi odbiorcami „Rynku Zdrowia”, przeprowadzenie rozmowy zgodnie ze skryptem informacyjnym oraz przesłanie e-mailem lub faxem formularza zamówienia prenumeraty czasopisma osobom zainteresowanym. Call Center Poland uruchomiła dodatkowo nr faxu, na który wysyłane są zamówienia prenumerat.

Archiwum