Call Center Poland szkoli i doradza

Call Center Poland nie tylko obsługuje klientów w imieniu swoich zleceniodawców, ale również szkoli i doradza, jak prowadzić profesjonalny dział obsługi klienta.

Dział Human Resources firmy Call Center Poland zakończył realizację projektu szkoleniowego dla Kliniki Carolina Medical Center, który miał na celu rozwój umiejętności pracowniczych Działu Obsługi Pacjenta i podniesienie jakości pracy.

Projekt prowadzony dla specjalistycznego ośrodka ortopedyczno-traumatologicznego opierał się na wstępnej analizie potencjału pracowniczego, ocenie predyspozycji i kompetencji do pracy z chorymi Pacjentami i analizie telefonicznych rozmów. Projekt rozpoczął się od bezpośredniej obserwacji pracowników podczas wykonywania rutynowych obowiązków, opieki nad Pacjentami oraz prowadzenia rozmów z osobami zainteresowanymi skorzystaniem z usług Kliniki. Na podstawie obserwacji trenerów powstał raport podsumowujący jakość obsługi Pacjenta, co w efekcie pozwoliło na opracowanie dedykowanego programu szkoleniowego dla osób mających bezpośredni kontakt z pacjentem. Końcowym elementem projektu było przeprowadzenie poszkoleniowego audytu jakościowego polegającego na monitoringu pracy działu, w trakcie którego oceniono poziom i efektywność przekazanej wiedzy podczas szkoleń. Realizacja projektu pozwoliła na standaryzację działań związanych z obsługą klienta i podniesienie satysfakcji Pacjentów z usług oferowanych przez Klinikę CMC.

Archiwum