Telefon najbardziej efektywny

W marcu bieżącego roku TNS OBOP, pod patronatem Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego przeprowadził pionierskie na naszym rynku badania dotyczące marketingu bezpośredniego. Wyniki badań wskazują, iż spośród narzędzi marketingu bezpośredniego telefon jest w Polsce oceniany jako najbardziej efektywne – zarówno w oddziaływaniu na klientów indywidualnych, jak – instytucjonalnych. Drugie, pod względem efektywności, miejsce przyznano przesyłkom adresowym, a trzecie – sprzedaży katalogowej. Nieco dalej plasuje się Internet, ale to właśnie na to narzędzie firmy planują największe wydatki w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. (Puls Biznesu, 1 sierpnia 2001, str. 14)

Archiwum