Dla akcjonariuszy

Od  1 stycznia 2020 r. wszystkie spółki akcyjne mają obowiązek zamieszczania na ich stronie internetowej w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wszelkich wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń pochodzących od spółki. 

Zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej nie zastępuje obowiązku dokonania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – jest dodatkowym narzędziem komunikacji z akcjonariuszami.

Jedynym akcjonariuszem Call Center Poland S.A. jest CCIG Group sp. z o.o., która posiada 100 % akcji spółki.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.082.240,00 złotych i dzieli się na:

  1. akcje serii A – 1.014.600 akcji nieuprzywilejowanych
  2. akcje serii B – 3.382.000 akcji nieuprzywilejowanych.