Grupa kapitałowa Call Center Poland

Call Center Poland S.A.

  • ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa,sąd rejonowy dla m.st.warszawy XIII wydział gospodarczy
    KRS 0000521213, NIP 951-20-27-998, Kapitał Zakładowy: 1 082 240,00 ZŁ

Call Connect Sp. z o.o.

  • ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa, sąd rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000561068, NIP: 521-369-83-00, Kapitał Zakładowy: 5 000 pln

ContactPoint Sp. z o.o.

  • ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa, sąd rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000574183, NIP: 521-370-54-77, Kapitał Zakładowy: 5 000 pln