Oświadczenie Zarządu Call Center Poland

W związku z faktem, iż spółka pod firmą CCPL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posługuje się w reklamie i w informacjach handlowych, w tym zamieszczonych na jej stronie internetowej, oznaczeniem „CCPL Call Center Poland”, Zarząd spółki Call Center Poland Spółka Akcyjna oświadcza co następuje:

„Call Center Poland” jest znakiem  towarowym słowno-graficznym, zarejestrowanym na rzecz Call Center Poland S.A. w rejestrze znaków towarowych Urzędu Patentowego RP (prawo ochronne nr 211511). Prawo ochronne na ten znak obejmuje między innymi usługi centrów telefonicznych. W związku z tym, posługiwanie się takim oznaczeniem przez spółkę CCPL Spółka z o.o. bezprawnie narusza przysługujące naszej spółce prawo ochronne, jak również prawo do firmy, pod którą nasza spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców. 
Read more

Nowy Zarząd w Call Center Poland

W skład Zarządu Call Center Poland, jednej z wiodących spółek na rynku usług call center, powołani zostali Jarosław Szpryngwald oraz Michał Karzel.

Rada Nadzorcza Call Center Poland powołała nowy zarząd, w skład którego weszli Jarosław Szpryngwald jako Prezes Zarządu i Dyrektor Administracyjno-Finansowy oraz Michał Karzel jako Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny. Ponadto reprezentacja Spółek uzupełniona została o Prokurenta – Ewę Czarnecką – Dyrektora Sprzedaży i Obsługi Klienta. Michał Kończak, dotychczasowy Prezes Zarządu spółki zdecydował się rozwijać swoją karierę poza strukturami organizacji. Przeprowadzone zmiany osobowe i organizacyjne dotyczą również bliźniaczej spółki z grupy kapitałowej – ContactPoint Sp z o.o. Nowy zarząd, łączący znajomość spółki, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje, będzie kontynuował rozpoczętą restrukturyzację operacyjną mającą na celu zapewnienie wysokiej jakości i efektywności operacyjnej oraz politykę ukierunkowaną na stabilną, skuteczną i spełniającą najwyższe standardy rynkowe realizację usług.
Read more

Call Center Poland współpracuje z Sygnity

Call Center Poland, wiodąca firma rynku usług call center, realizuje projekty wspierające sprzedaż dla jednego z największych w Polsce dostawców rozwiązań IT – Sygnity.

Zadaniem konsultantów Call Center Poland jest dotarcie do podmiotów zainteresowanych współpracą z Sygnity, umówienie spotkań z doradcami bądź bezpośrednie wygenerowanie leadow sprzedażowych już w rozmowie telefonicznej. Pilotażowo CCP przeprowadziło 3 kampanie skierowane do biur rachunkowych, hurtowni i firm z sektora SMB.
Read more

Marcin Kuźma zarządzającym działem Multilingual by Call Center Poland

Marcin Kuźma awansował na stanowisko zarządzającego działem Multilingual by Call Center Poland. Do jego zadań będzie należało m.in.  zarządzanie zespołem oraz koordynacja i wsparcie merytoryczne w ramach prowadzonych projektów wielojęzycznych, poszerzanie współpracy z istniejącymi klientami  i  rozwój biznesu.
Read more

SMB wybrało jury Złotej Słuchawki

Jury konkursu na Telemarketera Roku zaczyna obrady. SMB wybrało jury Nagrody Specjalnej „Złota Słuchawka” – informacja prasowa SMB. Zakończył się etap przyjmowania zgłoszeń do Konkursu na Telemarketera Roku, który jest organizowany już po raz 4. przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego.
Read more

Kryzys? Nie w usługach call center

W 2011 roku Call Center Poland zanotowała 9% wzrost przychodów z usług call center. Przychody rosły szybciej niż rynek, który zwiększa się ok. 3% rocznie (wg raportu Frost & Sulivan).

Pod względem sytuacji gospodarczej i jej wpływu na rynek usług call center, rok 2011 był porównywalny do 2010 roku. Zainteresowanie outsourcingiem tych funkcji do partnera zewnętrznego utrzymywało się na podobnym poziomie, biorąc pod uwagę liczbę otrzymanych zapytań ofertowych i skalę oferowanych do obsługi projektów.
Read more

5 – lecie współpracy Call Center Poland z MTU SA

5 – lecie współpracy Call Center Poland z  MTU Moim Towarzystwem Ubezpieczeń SA i spektakularne wyniki sprzedaży ubezpieczeń dzięki stworzeniu profesjonalnej platformy obsługi Klienta.

Call Center Poland od 5 lat współpracuje z jednym z najstabilniejszych towarzystw ubezpieczeniowych na Polskim rynku ubezpieczeń, z MTU Moim Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. będącym częścią Grupy Ergo Hestia. Realizowany w Call Center Poland projekt z MTU stanowi połączenie infolinii sprzedażowej oraz aktywnego kontaktu z Klientami,  w ramach którego konsultanci odpowiadają na zgłoszenia Klientów pochodzące z kilku źródeł: telefonu, e-maila, Internetu i SMS.
Read more

Zwiększone zainteresowanie usługami call center branży farmaceutycznej

W ostatnich miesiącach Call Center Poland notuje zwiększone zainteresowanie firm farmaceutycznych usługami call center.

„Zauważamy pierwsze efekty działania ustawy refundacyjnej” – powiedział Ernest Kargol, Dyrektor Sprzedaży Call Center Poland – Wprowadzenie ograniczeń dotyczących leków refundowanych sprawiło, ze firmy te zaczęły zwracać swoje zainteresowanie w kierunku rozwoju dystrybucji bezpośredniej, produktów OTC  i suplementów diety. Otrzymujemy wiele zapytań dotyczących np. projektów  budowania dystrybucji numerycznej za pomocą kontaktu telefonicznego z aptekami w regionach, gdzie nieopłacalne jest dotarcie przedstawiciela handlowego”.
Read more

Rusza IV edycja konkursu „Telemarketer Roku”

Po raz czwarty Grupa Call Center przy Stowarzyszeniu Marketingu Bezpośredniego organizuje konkurs na najlepszego konsultanta telefonicznego.

W tej edycji wprowadzono kilka zmian.Celem konkursu jest promocja zawodu konsultanta telefonicznego i zwiększenie prestiżu tej trudnej i niewdzięcznej pracy. W tym roku startujący telemarketerzy będą rywalizowali aż w sześciu kategoriach. Mając na uwadze trendy w branży call center stworzono kategorię, w której można zgłaszać konsultantów i te prowadzone przez nich rozmowy, które nie mieszczą się w kryteriach pozostałych kategorii.  Przykładem są projekty wykorzystujące działania w Internecie, na przykład generowanie leadów czy umawianie spotkań na bazie danych wygenerowanych w kampaniach w Internecie.
Read more

Firmy zwiększają budżety na analizę potrzeb klientów – badania CATI w Call Center Poland

W 2011 roku firma Call Center Poland zanotowała wzrost liczby wywiadów i przychodów z projektów badawczych. Zrealizowano  162 380 ankiet metodą CATI. Liczba przeprowadzonych wywiadów w stosunku do 2010 roku zwiększyła się o ok. 10 %. Usługa badań CATI świadczona jest przez dedykowany dział (Researcher by Call Center Poland), który realizuje je na rynku polskim i – wspólnie z działem usług wielojęzycznych call center – na rynkach światowych. 
Read more

1234516

Archiwum