CCIG Group planuje dalszy dynamiczny rozwój z nowym inwestorem

15 grudnia 2016 r. została podpisana umowa, na mocy której CCIG Group pozyskała nowego, mniejszościowego udziałowca. Inwestycja w  15% udziałów CCIG Group jest kontynuacją praktyk i doświadczeń BNP Paribas Développement, opartych na pozyskaniu pakietów mniejszościowych spółek z silną pozycją rynkową i dobrymi perspektywami.  
Read more

20 języków = 1 call center: Call Center Poland

Fidżi, Barbados, Lizbona, Warszawa. Co łączy te miejsca? Firma Call Center Poland, a konkretnie dział projektów multilingual, który codziennie wykonuje połączenia w te i inne części świata w ponad 20 językach!
Read more

Komunikat Biura Zarządu 15.02.2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 15.02.2016 wygasły prokury udzielone następującym osobom:

– Joannie Kaczorek i

– Adrianowi Dębkowskiemu.

Komunikat Biura Zarządu 10.02.2016

Szanowni Państwo,
w związku ze złożoną w dniu 4 stycznia br. rezygnacją Członków Rady Nadzorczej w osobach Andrzeja Wrębiaka, Magdaleny Szumowskiej-Rychter, Łukasza Włodarczyka oraz Łukasza Wiktora informujemy, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym powołało w skład Rady następujące osoby na stanowiska:
– Marcin Kapralski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Marek Kurzyk – Członek Rady Nadzorczej,
– Damian Fedeczko – Członek Rady Nadzorczej.

Komunikat Biura Zarządu 14.01.2016

Szanowni Państwo,

chciałbym poinformować, że 4 stycznia 2016r. została podpisana umowa, na mocy której Call Center Poland S.A. została nabyta przez CCIG Group Sp. z o.o.

CCIG Group jest 100% właścicielem m.in. Call Center Inter Galactica Sp. z o.o. CCIG już od niemal 14 lat specjalizuje się w efektywnej sprzedaży akwizycyjnej i utrzymaniowej oraz przyjaznej obsłudze klienta, w tym w zakresie infolinii, help desk, back office czy obsłudze reklamacji. Firma dysponuje dostępem do ponad 1400 stanowisk w 10 oddziałach w 7 miastach w Polsce i współpracuje z ponad 2500 konsultantami, przy wsparciu niemal 250 managerów i 100 specjalistów. W swoim portfolio biznesowym posiada ponad 60 Kontrahentów z kilkunastu kluczowych branż.

Pozyskanie Call Center Poland jest dla CCIG Group kolejnym krokiem w umacnianiu i rozwijaniu pozycji rynkowej, opartej na aktywnej polityce firmy ukierunkowanej na satysfakcję Kontrahentów oraz ich Klientów.

Stając się częścią CCIG Group, Call Center Poland zyskuje nowe perspektywy na wzrost efektywności współpracy i rozwój biznesu. Pozwala na to m.in. swobodny dostęp do zasobów grupy – ludzi, procesów i technologii, know-how wynikającego z doświadczenia w obsłudze kilkudziesięciu sektorów rynku czy możliwość wymiany najlepszych praktyk pomiędzy wyspecjalizowanymi działami wsparcia.

Spółki dotychczasowej Grupy Call Center Poland po zmianie właściciela nadal pozostaną odrębnymi brandami, bez wpływu na bieżące działania operacyjne spółek.

Z poważaniem,

Jarosław Szpryngwald
Prezes Zarządu
Call Center Poland S.A.

 

Komunikat Biura Zarządu 13.01.2016

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 29.12.2015 roku mBank S.A. podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Call Center Poland S.A. do kwoty 13.528.000,- złotych przez emisję akcji serii B w ilości 3.382.000 sztuk o wartości nominalnej 1 złoty.
Objęcie oraz opłacenie przez mBank S.A. akcji serii B nastąpiło w dniu 4.01.2016 roku. Podwyższenie kapitału zakładowego ujawnione zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13.01.2016 roku.

Komunikat Biura Zarządu 28.12.2015

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 28.12.2015 roku wygasły prokury udzielone:

– Panu Marcinowi Kaczmarowi oraz

– Pani Marcie Poznańskiej-Garczyńskiej.

Komunikat Biura Zarządu 30.06.2015

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 30.06.2015 Zarząd wycofał prokurę Panu Markowi Chmielewskiemu.

U podstaw tej decyzji leży zakończenie współpracy z Grupą Call Center Poland.

Jednocześnie informujemy, iż Zarząd ustanowił prokurentów w osobach:

– Adriana Dębkowskiego oraz

– Marty Poznańskiej-Garczyńskiej.

Komunikat Biura Zarządu 20.02.2015

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Grupy kapitałowej Call Center Poland pragniemy poinformować, iż w dniu 20 marca 2015 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Call Center Poland S.A. uzupełniło skład Rady Nadzorczej o osobę Pana Łukasza Wiktora.

 

Łukasz Wiktor, 

Dyrektor, Biuro Obsługi Klientów mBank S.A.

Od 10 lat związany z branżą Contact Center, posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji projektów, optymalizacji procesów i zarządzaniu Contact Center. Od czerwca 2010r. w mBanku, odpowiedzialny za obszar planowania i rozwoju, realizację kluczowych projektów oraz zarządzanie operacyjne Contact Center (MultiBanku oraz mBanku w Polsce, Czechach i na Słowacji), od września 2011 Dyrektor Biura Obsługi Klientów. Wcześniej związany z Bankiem BPH (dawniej GE Money Bank) na stanowisku Kierownika Projektów – odpowiedzialny za realizacje strategicznych projektów w zakresie Call Center.

 

12316

Archiwum