Komunikat Biura Zarządu 13.01.2016

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 29.12.2015 roku mBank S.A. podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Call Center Poland S.A. do kwoty 13.528.000,- złotych przez emisję akcji serii B w ilości 3.382.000 sztuk o wartości nominalnej 1 złoty.
Objęcie oraz opłacenie przez mBank S.A. akcji serii B nastąpiło w dniu 4.01.2016 roku. Podwyższenie kapitału zakładowego ujawnione zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13.01.2016 roku.

Archiwum