Komunikat Biura Zarządu 28.12.2015

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 28.12.2015 roku wygasły prokury udzielone:

– Panu Marcinowi Kaczmarowi oraz

– Pani Marcie Poznańskiej-Garczyńskiej.

Archiwum