Komunikat Biura Zarządu 30.06.2015

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 30.06.2015 Zarząd wycofał prokurę Panu Markowi Chmielewskiemu.

U podstaw tej decyzji leży zakończenie współpracy z Grupą Call Center Poland.

Jednocześnie informujemy, iż Zarząd ustanowił prokurentów w osobach:

– Adriana Dębkowskiego oraz

– Marty Poznańskiej-Garczyńskiej.

Archiwum