Komunikat Biura Zarządu 01.09.2014

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Grupy kapitałowej Call Center Poland chcemy poinformować, iż w dniu 28 sierpnia 2014 Sąd Gospodarczy zarejestrował przekształcenie spółki Call Center Poland na spółkę akcyjną ( z poprzedniej formy Sp. z o.o.).

Powyższa zmiana, posiadająca akceptację właściciela, tj. mBank S.A., wynika z wdrożenia programu porządkowania naszej Grupy.

Podkreślamy, że zmiana ta nie ma żadnego wpływu na poziom świadczonych na Państwa rzecz usług przez spółki naszej Grupy.

Z poważaniem,

Biuro Zarządu

Grupy kapitałowej

Call Center Poland S.A.

 

Archiwum