Komunikat Biura Zarządu 17.02.2014

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 17 lutego zawarliśmy umowę współpracy z Panem Marcinem Kaczmarem, który od dnia 1 marca pełnić będzie funkcję Dyrektora Operacyjnego Grupy Communication One Consulting (w tym w Call Center Poland S.A. oraz ContactPoint Sp. z o.o.).

Wskazana umowa została zawarta w związku z zakończeniem z dniem 31 stycznia współpracy z Panem Michałem Karzelem. Pan Marcin Kaczmar dotychczas zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w jednej z wiodących spółek z branży call i contact center – Holicon Sp. z o.o.

Chcemy podkreślić, że powyższe zmiany mają na celu podnoszenie poziomu świadczonych na Państwa rzecz usług przez spółki naszej Grupy.

Z poważaniem,

Biuro Zarządu

Grupy kapitałowej

Communication One Consulting

Archiwum