Badanie „Idealny dostawca usług outsourcingowych”

Instytutu Outsourcingu, do którego należy Call Center Poland, wspólnie z Harvard Business Review Polska rozpoczął pierwsze w Polsce badanie, mające na celu określenie poziomu satysfakcji firm korzystających z usług outsourcingowych. Dzięki wynikom badania możliwe będzie zdefiniowanie cech idealnego dostawcy rozwiązań outsourcingowych.

To pierwsze tego typu badanie w Polsce. Impulsem do jego przeprowadzenia był dość powszechny problem z pełnym zrozumieniem między usługodawcami a usługobiorcami oraz brak konkretnych danych na temat wzajemnych oczekiwań. Zgodnie z poglądami Instytutu, kluczem do sukcesu jest przede wszystkim dobra, partnerska relacja między dwiema grupami, oparta na jasnej komunikacji, otwartym podejściu oraz wzajemnym zaufaniu. Brak pogłębionej analizy dotyczącej wzajemnych oczekiwań zdecydowanie utrudnia i spowalnia budowanie takich właśnie relacji. Dzięki opiniom uczestników badania powstanie po raz pierwszy w Polsce portret idealnego dostawcy usług, stanowiący benchmark dla wszystkich praktyków outsourcingu.

Badanie opiera się na analizie specjalnie przygotowanych ankiet, umieszczonych na stronie Instytutu [www.instytut-outsourcingu.pl/ankieta.php]. Do ich wypełnienia zapraszane są osoby decydujące o wdrożeniu outsourcingu w firmie, zarządzających kontraktami outsourcingowymi lub przygotowujących taki kontrakt do realizacji.

Archiwum