Internet Group: nowa dyrektor marketingu i pr

Katarzyna Swatowska objęła stanowisko Dyrektora Zespołu Marketingu i PR, nowopowstałe w INTERNET GROUP.

Internet Group stawia na wzmocnienie obszaru marketingu i PR – w Grupie powstało nowe stanowisko , które objęła Katarzyna Swatowska , pełniąc równocześnie funkcję dyrektora marketingu i PR w Call Center Poland.

W związku z intensywnym rozwojem i budowaniem pozycji nowatorskiego integratora na rynkach telekomuniakcji i mediów, INTERNET GROUP wzmacnia struktury korporacyje i tworzy nowe stanowisko – Dyrektora Zespołu Marketingu i PR.

Katarzyna Swatowska, dotychczasowa  Dyrektor Marketingu i PR w Call Center Poland (spółka zależna Internet Group) objęła dziś nową funkcję. Do jej zadań należeć będzie tworzenie strategii komunikacyjnej Internet Group, jak również koorynowanie działań marketingowych pięciu platform biznesowych spółki giełdowej.
Katarzyna Swatowska ma duże doświadczenie w branży, od 2001 odpowiadała za marketing i PR grupy kapitałowej Communiction One. Wcześnej była m.in. Dyrektorem Promocji i Sponsoringu Elbrewery i zarządzała Działem Obsługi Klienta w Plus GSM (Polkomtel). Jest autorką licznych artykułów  z obszaru marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, jak również członkiem jury konkursów marketingu bezpośredniego.

„Do zespołu kadry menadżerskiej Internet Group dołączyła osoba o uznanej pozycji i efektach.  Jej nomincja jest elementem budowania silnego zepołu gotowego do nowych wyzwań“ – powiedział Ryszard Wojciechowski, Prezes Internet Group.

Archiwum