CCP członkiem-założycielem Instytutu Outsourcingu

Na mapie szkół o outsourcingu pojawił się nowy podmiot – Instytut Outsourcingu, projekt, pozostający pod operacyjnym i merytorycznym wsparciem HBR (Harvard Business Review Polska). Inauguracja Instytutu miała miejsce w siedzibie Polskiej Rady Biznesu, podczas specjalnego spotkania dla prenumeratorów magazynu Harvard Business Review Polska. Członkami tej organizacji zostali pionierzy rynku outsourcingowego, specjalizujący się w różnych obszarach usług m.in.  ADP Polska, Alcatel-Lucent, ArchiDoc, BusinessPoint, Call Center Poland, Deloitte, EDS-Poland, IBM, Impel, Hewlett-Packard,  Sygnity, Target Polska.

Cel działania

Nadrzędnym celem Instytutu Outsourcingu jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwach. Instytut stanowi platformę wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń między spółkami. Służy również informowaniu o konkretnych rozwiązaniach i efektach ich wdrożeń przez firmy w Polsce.
Instytut powstał w odpowiedzi na potrzeby i problemy branży, związane chociażby z wieloznacznością samego pojęcia i stereotypami na jego temat. Na polskim rynku nadal brakuje informacji potwierdzających rosnącą rolę outsourcingu jako źródła innowacji, rozwoju strategii, zwiększania efektywności operacyjnej, pozyskiwania talentów i kompetencji, a nie tylko narzędzia do redukowania kosztów. Brak pełnego zrozumienia między stronami, jak również niedostateczne przygotowanie do tego procesu – zarówno usługobiorców, jak i usługodawców – staje się często barierą i nastawia firmy sceptycznie do idei wykorzystania outsourcingu. Kluczem do sukcesu jest dobra, partnerska relacja między dwiema grupami, oparta na jasnej komunikacji, otwartym podejściu oraz wzajemnym zaufaniu.

Aktywności

Jednym z pierwszych podjętych przez Instytutu działań  było uruchomienie pod adresem www.instytut-outsourcingu.plspecjalnego portalu informacyjno-edukacyjnego, umożliwiającego komunikowanie się branży outsourcingowej z rynkiem oraz tworzącego pierwszą w Polsce bazę wiedzy na temat outsourcingu. Zawartość merytoryczna portalu to m.in. teksty związane z zagadnieniami z tego zakresu ukazujące się na łamach HBRP lub dostarczane przez firmy–partnerów studia przypadków rozwiązań outsourcingowych, nagrania z konferencji i innych wydarzeń – podcasty i materiały multimedialne – omówienia badań prowadzonych przez Instytut lub samodzielnie realizowanych przez członków organizacji. Na stronie będą publikowane także zapowiedzi wydarzeń realizowanych lub objętych patronatem przez Instytut oraz poszczególnych partnerów, zostaną tam również zamieszczone prezentacje firm wchodzących w jego skład.

Archiwum