Call Center Poland przyjazna Niepełnosprawnym

Zdobyliśmy kolejne wyróżnienie. Zostaliśmy nagrodzeni certyfikatem i godłem „W pełni zaradni”, które promuje pracodawców zaangażowanych społecznie i zatrudniających osoby niepełnosprawne. Więcej o programie „W pełni zaradni”  znajdziesztutaj

CCP jest firmą, która kieruje się zasadami tolerancji, równych szans i otwartości na wszystkich ludzi, którzy mają chęć do pracyi rozwoju osobistego. Nie dyskryminujemy nikogo bez względu na wiek, płeć, narodowość czy orientację seksualną oraz stopień sprawności ruchowej. Przeciwnie – wierzymy, że różne punkty widzenia wzbogacają nas nawzajem i nadają nową jakość naszej pracy w zespole. Dlatego pomagamy tym, którzy są słabsi i nie wszędzie mają te szanse równe.

Archiwum