Researcher współpracuje przy badaniu rynku książek telefonicznych

Researcher – dział Call Center Poland specjalizujący się w badaniach CATI – podpisał umowę na realizację badania rynku książek telefonicznych z Zakładem Metod Badań Marketingowych Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Badania te prowadzili studenci uczęszczający na zajęcia z badań marketingowych jak i działający w Studenckim Kole Naukowym Badań Marketingowych pod kierunkiem dr Jolanty Perek-Białas.

Dzięki współpracy z Call Center Poland studenci zapoznali się z całym procesem realizacji badań marketingowych. Researcher użyczył studio CATI, przeprowadził szkolenia dotyczące realizacji wywiadów telefonicznych, przygotował bazę numerów telefonicznych wylosowanych do badania oraz specjalne aplikacje służące do bezpośredniej realizacji tych wywiadów z użyciem komputerów.

Researcher na bieżąco wspierał merytorycznie studentów realizujących ponad 800 wywiadów telefonicznych. Dzięki współpracy studenci zdobyli merytoryczną i praktyczną wiedzę na temat metodologii i specyfiki badań telefonicznych oraz poznali zawód teleankietera.

Archiwum