VII badanie jakości obsługi na infoliniach

Firma szkoleniowo-doradcza Communication One Consulting przeprowadziła po raz siódmy badania jakości infolinii, obsługiwanych przez Call Center Poland. Badanie wykazało, że obsługa klientów przebadanych infolinii poprawiła się o 7% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Rosnący dynamicznie rynek usług BPO (Business Process Outsourcing) w Polsce sprawia, że jednym z najważniejszych czynników, zachęcających do skorzystania z oferty danej firmy jest właśnie profesjonalna obsługa klienta. Dlatego Call Center Poland w trosce o najwyższe standardy oferowanych przez siebie usług od 3 lat zleca Communication One Consulting monitorowanie standardów obsługi klienta.

Badanie jest prowadzone metodą „tajemniczego klienta”. W tę rolę wcielają się trenerzy, którzy analizują i oceniają rozmowę na podstawie ściśle określonych kryteriów (karta oceny jakości rozmów), a także – co nie ma miejsca np. w tradycyjnym coachingu –poddają ocenie odczucia emocjonalne konsultantów.

Archiwum