British Embassy: Programy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Researcher by Call Center Poland przeprowadził na zlecenie British Embassy Warsaw badania na temat znajomości, percepcji i korzystania z Programów Partnerstwa Publiczno- Prywatnego wśród władz lokalnych. Badanie skierowane było do urzędników zajmujących się Programem PPP lub inwestycjami.

Programy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego są stosowany przez rząd Wielkiej Brytanii w celu realizacji części inwestycji rządowych. Dotyczy on długoterminowych kontraktów pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym w zakresie budowy i utrzymania obiektów w sektorze usług publicznych, a także świadomego ich wykorzystywania. W Zjednoczonym Królestwie kontrakty oparte na Programach PPP stanowią już około 11% wydatków publicznych. Programy sprawdziły się w Wielkiej Brytanii, dlatego wiele państw na całym świecie jest nimi zainteresowane.

We wdrożeniu i realizacji Programów w Polsce pomaga Ambasada Brytyjska. Na jej zlecenie Researcher by Call Center Poland przeprowadził wśród pracowników sektora publicznego badanie, dotyczące znajomości i zastosowania Programów PPP. Po przeprowadzeniu badania wyciągnięto następujące wnioski:

Archiwum