Badania jakości obsługi na infoliniach Call Center Poland

Communication One Consulting przeprowadziła badania jakości infolinii prowadzonych przez Call Center Poland. Badania jakości prowadzone są przez Communication One Consulting cyklicznie od ponad dwóch lat w ramach programu stałego monitoringu poziomu obsługi klienta.

Celem badania jest sprawdzenie standardów obsługi Klienta na kilkudziesięciu infoliniach obsługiwanych przez Call Center Poland oraz określenie elementów, które wymagają stałego monitoringu i coachingu. Badanie to pozwala zmierzyć, ocenić i poprawić jakość obsługi klientów przez telefon oraz efektywność operacyjną call center. Polega ono na zaaranżowaniu i przeprowadzeniu rozmów telefonicznych z konsultantami poszczególnych projektów. W rolę „tajemniczego klienta” wcielają się trenerzy, którzy analizują i oceniają rozmowę na podstawie ściśle określonych kryteriów oceny (karta oceny jakości rozmów), a także – co nie ma miejsca np. w tradycyjnym coachingu – wykorzystują element odczuć emocjonalnych, wiążący się z czysto ludzkim odruchem subiektywnej oceny klienta.

Sukcesywne badania zapewniają możliwość utrzymania wysokiej efektywności komunikacji z klientami równoznaczną z poprawą efektywności i pracy.

W badaniu wzięto pod uwagę następujące etapy kontaktu z klientem:
– Powitanie, czyli pierwsze wrażenie
– Dialog z klientem
– Jakość słuchania, czyli ciąg dalszy aktywnego dialogu
– Nastawienie komercyjne
– Atmosfera rozmowy
– Zakończenie rozmowy, czyli końcowe wrażenie.

Archiwum