Red Bull dodaje nam skrzyyyyyyydeł

Po raz drugi współpracujemy z Red Bullem przy obsłudze zgłoszeń do trzeciej edycji Konkursu Lotów Red Bulla.
31 maja mija termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu. Konkurs Lotów Red Bull to impreza dla pilotów amatorów, którzy pragną skonstruować swoje własne machiny latające, a następnie wystartować z 6 metrowej rampy i wylądować w wodzie. Zwycięzcą konkursu jest team, którego łączna ocena składająca się z kryteriów – kreatywność machiny i długość lotu jest najwyższa.

Call Center Poland zajmuje się kompleksową obsługą zgłoszeń do konkursu. Aby wziąć udział w Konkursie Lotów należy od 28 kwietnia do 31 maja 2005 r. zarejestrować się na stronie www.lotyredbull.pl lub zadzwonić pod numer infolinii 0 801 150 000. Z punktu widzenia zgłaszających proces jest uproszczony do minimum. Do osób zarejestrowanych zostanie przysłany specjalny formularz, w którym będzie miejsce na szkic i opis projektu swojej 'machiny latającej’. Gotowy formularz należy odesłać w dołączonej kopercie zwrotnej, do dnia 24 czerwca (decyduje data stempla pocztowego).

Archiwum