Badanie satysfakcji klientów Call Center Poland

Call Center Poland przeprowadziła wśród swoich klientów badanie satysfakcji z wykonywanych usług telemarketingowych.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 85 klientów współpracujących z Call Center Poland obecnie lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W badaniu wzięły udział firmy, dla których Call Center Poland prowadzi infolinie, programy lojalnościowe, projekty sprzedażowe, badania telefoniczne, jak i wszelkie inne działania telemarketingowe.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI, wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego. Składało się z pytań dotyczących poszczególnych etapów współpracy, oraz bardzo szczegółowych czynników wpływających na końcowe efekty przeprowadzonych projektów telemarketingowych.

Ocena polegała na wystawieniu w każdym z pytań noty w skali od 1 do 5 (1-ocena zła, 5- bardzo dobra). Analiza wyników pozwoliła firmie na bardzo szczegółowe dopasowanie usług do potrzeb klientów i usprawnienie procesu obsługi.

– 75% respondentów jest zadowolonych z przygotowania projektu do realizacji (rekrutacja, szkolenia, przygotowania skryptów i aplikacji),

– 70% ankietowanych pozytywnie i bardzo pozytywnie ocenia współpracę z accountem,

– 77% klientów jest bardzo zadowolonych z osiągniętych efektów projektu,

Archiwum