Nowy produkt Researcher by Call Center Poland

ednym z podstawowych kryteriów efektywności projektu telemarketingowego jest jakość bazy danych.

Większość z oferowanych na polskim rynku baz danych firm zawiera podstawowe informacje: dane adresowe, branżę, zatrudnienie, ewentualnie obroty czy nazwiska osób kontaktowych. Zdarzają się bazy niskiej jakości: część rekordów jest nieaktualna – a co za tym idzie – możliwość dotarcia do określonej grupy klientów znikoma. Wykorzystanie takich baz w projektach telemarketingowych oznacza poniesienie dużych kosztów bez gwarancji uzyskania jakichkolwiek efektów w postaci generowania kontaktów sprzedażowych.

Dział Researcher by Call Center Poland zajmujący się badaniami telefonicznymi przeprowadził ankiety dotyczące zapotrzebowania na bazy danych firm. Okazało się, że firmy działające w sektorze B2B oczekują bardzo sprecyzowanych baz danych firm charakteryzujących się precyzyjnie określonym profilem klientów.Analiza wyników ankiety pozwoliła na określenie, jakiego rodzaju informacje są w takich bazach najbardziej pożądane, a ich posiadanie znacznie zwiększyłoby skuteczność telemarketingu.

Researcher zaczął przygotowywać dla klientów Call Center Poland spersonalizowane bazy z bardzo szczegółowymi informacjami, jak na przykład:
– Ile poszczególne firmy wydają rocznie na materiały biurowe?
– W co i ile zamierzają w najbliższej przyszłości zainwestować?
– Czy planują zakup nowego oprogramowania lub mebli?

Archiwum