Porozumienie z telemarketerami

Jako jedna z trzech firm telemarketingowych podpisaliśmy z Acxiom Polska umowę o współpracy. Będziemy kooperować w zakresie kompleksowej obsługi akcji marketingu bezpośredniego.

Firmy świadczące usługi telemarketingowe stanowią ważne ogniwo w łańcuchu całościowej obsługi akcji komunikacji bezpośredniej, a dla Acxiom jako dostawcy baz danych, na których te firmy często pracują, są naturalnymi partnerami. Bliższa współpraca, dająca możliwość wymiany informacji i bieżącego nadzoru nad procesem realizacji kampanii, wzajemne szkolenia i poznanie specyfiki świadczonych usług, ma usprawnić obsługę klienta i zagwarantować mu osiągnięcie jak najlepszych wyników.

„Chcemy oferować klientom możliwie najbardziej kompleksowe i najwyższej jakości usługi – mówi Leszek Konkel, Prezes Acxiom Polska. – Dlatego zacieśnienie współpracy z liderami rynku, którymi są wybrani przez nas Partnerzy, uważam za sprawę kluczową. Wspólny cel, jakim jest maksymalizacja zadowolenia klientów, pozwoli nam także na zwiększanie świadomości związanej z wykorzystaniem narzędzi marketingu bezpośredniego i mamy nadzieję, że zaowocuje korzyściami dla całej branży.”

Archiwum