Zmiany w strukturze usługi i strategii Call Center Poland

Od 1 stycznia 2005 klienci Call Center Poland – lidera rynku usług Business Process Outsourcing, korzystają z rozwiązań przygotowanych przez dedykowane działy.

Coraz większe wymagania klientów wymuszają na firmach outsourcingowych dostosowanie swojej oferty do potrzeb ewoluującego rynku. Tradycyjny model outsourcingowy, w którym firmy konkurują ze sobą ceną, oferując podstawowe usługi call center, przestaje być dla naszych klientów atrakcyjny.

Dlatego Call Center Poland zmienia swoją strategię w kierunku oferowania klientom kompleksowych rozwiązań, które charakteryzują się: – dopasowaniem do celów biznesowych zleceniodawców, – gwarancją określonych korzyści, np. określenie minimalnych oszczędności – elastycznością – dostosowanie do zmian w otoczeniu biznesowym firm, – skalowalnością- uwzględniającą długoterminowe strategie zleceniodawców.

Dostarczamy korzyści

„Doświadczenia Call Center Poland pokazały, że zleceniodawcy skłonni są zapłacić więcej pod warunkiem otrzymania produktu lub usługi o unikalnych cechach. Takie rozwiązania muszą posiadać wartości dodane (analizy, raporty, doradztwo) i służyć osiągnięciu przez klienta zaplanowanych celów, np. zwiększeniu sprzedaży, obniżeniu kosztu pozyskania klienta czy przede wszystkim bardziej efektywnemu zarządzaniu kosztami – powiedziała Katarzyna Swatowska, dyrektor marketingu i PR – dlatego od 2005 roku powstają w Call Center Poland nowe działy specjalizujące się w dedykowanych usługach lub branżach, które pozwolą w bardziej efektywny sposób wykorzystać nasze know-how i potencjał”.

Archiwum