Call Center Poland „Gazelą Biznesu 2003”

Call Center Poland jako jedyna firma z branży marketingu bezpośredniego znalazła się w rankingu „Gazele Biznesu” organizowanym przez Puls Biznesu wspólnie z wywiadownią Coface Intercredit Poland.

Do rankingu zostały zaproszone wszystkie firmy, które w latach 2000-2002 wykazywały w każdym roku badanego okresu wzrost przychodów ze sprzedaży i dodatni wynik finansowy, ale również charakteryzowały się wiarygodnością i przejrzystością działania.

Na podstawie analizy wskaźników charakteryzujących dynamikę przychodów i zysków firmy oraz jej wiarygodności, wybrano najbardziej dynamicznie i efektywnie działające przedsiębiorstwa w Polsce.

Archiwum