Wielokanałowa promocja sprzedaży partnerskiej

Wprowadzamy koncepcję „Wielokanałowej Promocji Sprzedaży Partnerskiej”. Polega ona na dołączeniu do sprzedaży przez telefon produktu podstawowego jednego Partnera specjalnej oferty drugiego Partnera (dostępnej tylko przy zakupie produktu podstawowego). W ten sposób powstaje nowy produkt, dedykowany ściśle określonej grupie docelowej, spełniający jej oczekiwania.

Idea takiej oferty zrodziła się po kilku latach prowadzenia szeregu różnorodnych działań sprzedażowych dla wielu klientów: banków, firm ubezpieczeniowych czy telekomunikacyjnych. Postanowiliśmy rozszerzyć te działania zapraszając do wspólnej sprzedaży dwóch partnerów, wybranych według kryteriów możliwości połączenia ich oferty w jeden pakiet.

Opierając się na doświadczeniach pozyskanych w trakcie realizacji dotychczasowych kampanii, potrafimy precyzyjnie określić, w jaki sposób powinien być promowany i do jakich celów wykorzystywany każdy z kanałów komunikacji, by przynosił oczekiwane rezultaty sprzedażowe. Dlatego proponujemy Klientom pełną organizację i koordynację działań promocyjnych i sprzedażowych wybranego produktu czy usługi – zarówno na etapie przygotowania, jak i późniejszej koordynacji projektu.

Archiwum