Benchmarking infolinii motoryzacyjnych

Firma Communication One Consulting przeprowadziła już po raz drugi na zlecenie Call Center Poland badanie funkcjonowania i poziomu obsługi klientów infolinii w branży motoryzacyjnej. Zastosowano metodę benchmarkingu, czyli porównywania rozwiązań stosowanych we wszystkich badanych firmach. Badaniu zostały poddane infolinie obsługiwane wewnętrznie w firmach lub przez firmy oferujące usługi call center na zlecenie.

„Celem badania było zdefiniowanie słabych i mocnych stron obsługi infolinii motoryzacyjnych prowadzonych przez Call Center Poland – powiedziała Katarzyna Swatowska, dyrektor Marketingu i PR Call Center Poland.

– W Call Center Poland prowadzimy obsługę kilku infolinii motoryzacyjnych. Badania te służą nam do analizy, co robimy dobrze, a co moglibyśmy robić jeszcze lepiej. Ponieważ chodziło nam o jak najbardziej obiektywne spojrzenie na pracę infolinii obsługiwanych przez Call Center Poland, kryteria oceny pozostawiliśmy Commone. Dzięki takim cyklicznym badaniom nasi klienci otrzymują cenne wskazówki dotyczące poprawy działania infolinii, co w rezultacie ma wpływ na poprawę wizerunku firmy i działania sprzedażowe.”

Archiwum