Nowe aplikacje CCP

Dział Baz Danych Call Center Poland  opracował nowe aplikacje wspomagające pracę  firmy.

Komunikacja – to aplikacja, która pozwala na szybkie komunikowanie się wewnątrz firmy. Umożliwia wysyłanie informacji do pojedynczych pracowników lub zdefiniowanych przez użytkownika grup osób. Daje możliwość zaplanowania daty i godziny wysłania komunikatu oraz określenia daty i godziny wygaśnięcia jego ważności – po jej upłynięciu wiadomość przestaje się ukazywać. Program widoczny jest na monitorach użytkowników w postaci ikony w szufladce systemowej (na pasku zadań). Nadejście komunikatu sygnalizowane jest zmianą wyglądu ikony programu. W przypadku braku reakcji wiadomość pojawia się w postaci tzw. okna pop-up, wyskakując na monitor. Program zapewnia nadawcy kontrolę odczytania komunikatu przez odbiorcę. Jest zintegrowany z systemem bezpieczeństwa Windows NT. W związku z tym, na przykład, odnajduje użytkownika tam, gdzie się on w danej chwili zalogował.

Coaching jest aplikacją ułatwiającą testowanie jakości rozmów prowadzonych przez agentów telemarketingu. Zawiera ona między innymi formularz, do którego wprowadzane są cząstkowe oceny za poszczególne elementy prowadzonych przez danego agenta rozmów. Są to, na przykład: klimat rozmowy, język, identyfikacja potrzeb rozmówcy, znajomość oferty, nastawienie komercyjne, jakość proponowanych rozwiązań. Wyniki przeprowadzonego coachingu zapisywane są w bazie danych agentów tworząc historię zatrudnienia każdego z nich. Aplikacja generuje różnego rodzaju raporty, umożliwiające porównanie pracy kilku osób, czy też zaobserwowanie zmian w jakości pracy pojedynczych osób w czasie.

Opisane aplikacje zostały przetestowane w działaniu w Call Center Poland, co pozwoliło na wykrycie elementów wymagających usprawnienia lub przekonstruowania. Ostateczna ich wersja przeznaczona jest także do sprzedaży zewnętrznej.

Archiwum