Wakacyjna akcja Dębicy w CCP

31 sierpnia kończy się akcja czołowego producenta ogumienia  samochodowego „Dębica – Twój bezpieczny Partner na lato”. Producent przez  wakacje udostępniał 24-godzinny telefoniczny serwis drogowy [0801 15 15 15 lub 022 54 53 888]. Serwis ten był elementem akcji bezpłatnego przeglądu ogumienia, która miała służyć bezpieczeństwu polskich kierowców. Jednocześnie klienci Dębicy mogli zgłaszać o każdej porze dnia i nocy ewentualne problemy wynikające z użytkowania opon producenta.

Archiwum